Mites/Myths

Català:
La dieta vegetariana està envoltada de diferents mites: que falten proteïnes, calci, ferro, que és dolent per la salut...Tots aquests mites ja s'han desmentit, però la majoria de gent no ho sap. Per això, des d'aquest blog intentaré desmentir-ne alguns:

Castellano:
La dieta vegetariana está rodeada de diferentes mitos: falta de proteínas, calcio, hierro, que es perjudicial para la salud...Todos estos mitos ya se han desmentido, pero la mayoría de la gente todavía no lo sabe. Por eso quiero intentar desmentir algunos de ellos a través de este blog:

English:
Vegetarian diet has always been surrounded by different miths: lack of proteins, calcium, iron, it's bad for human health...All these miths have already been proved wrong, but the majority of the people still doesn't know. Thath's why I'll try to prove some of them wrong:

Català:
1-Les proteïnes: moltes persones, fins i tot molts dels que esteu llegint això, teniu la creença que una dieta vegetariana és deficient en proteïnes, o que les proteïnes vegetals són "pitjors" que les animals, o que són incompletes. És fals. Només hi ha una creença que és certa: les proteïnes animals són més completes que les vegetals perquè contenen els vuit aminoàcids essencials (el nostre cos produeix la majoria d'aminoàcids, però n'hi ha que els hem d'obtenir del menjar). Però això, al contrari del què a molts us han ensenyat i dit, no vol dir res.

Castellano:
Las proteínas: muchas personas, incluso muchos de los que estáis leyendo esto, teneis la creencia que una dieta vegetariana es deficiente en proteínas, o que las proteínas vegetales son "peores" que las animales. Todo esto es falso. Sólo hay una afirmación correcta: las proteïnas animales son más completas que las proteínas vegetales, ya que contienen los ocho aminoácidos esenciales (nuestro cuerpo produce la mayoría de los aminoácidos, pero hay algunos que debemos adquirir a través de la comida). Pero eso, al contrario de lo que ha muchos os habrán esneñado, no quiere decir nada.

English:
Proteins: many people, even many of you who are reading this, have the belief that a vegetarian diet is poor when it comes to proteins, or that vegetal proteins are "worse" than the animal ones. This is all false. There's just one thing which is true: animal proteins are more complete than vegetal ones, because they contain the eight essencial amino acids (our body produces the majority of them, but there are some amino acids that we need to get from what we eat). But it doesn't mean anything.


Català:
El nostre cos no té perquè obtenir els vuit aminoàcids a la vegada en un mateix àpat. Per tant, si durant el dia mengem aliments que en total tinguin tots els aminoàcids necessàris, ja en tenim suficient. Per tant, si mengem arròs, llegums, civada o tofu obtindrem totes les proteïnes necessàries.
Proteinas vegetales, como combinarlasEs pot destacar que aquests falsos mites en què molta gent creu està portant a una dieta molt perjudicial per la salut, ja que es consumeix un excés de carn per por a no tenir prous proteïnes o ferro. La carn porta una gran quantitat de greixos saturats que contribueixen a la formació d'alts nivells de colesterol, element perjudicial en grans quantitats per la nostra salut. Així que abans de creure mites antics, informeu-vos bé del què mengeu i, sobretot, per què ho menjeu!
Castellano:
Nuestro cuerpo no tiene por qué obtener los ocho aminoácidos a la vez en una misma comida. Por lo tanto, si durante el dia comemos alimentos que nos puedan aportar todos los aminoácidos necesarios no hay nada de qué preocuparse. Así pues, si comemos arroz, legumbres, avena o tofu tendremos todas las proteínas necesárias. Hay que destacar que este mito está destruyendo la dieta de mucha gente, ya que consume un exceso de carne para que no le falte proteína. La carne contiene una gran cantidad de grasas saturadas que contribuyen a la formación del colesterol perjudicial que obstruye las venas y es muy perjudicial para nuestra salud. Así que antes de creer ciertos mitos,¡ infomaros bien sobre qué coméis, y sobretodo, por qué lo coméis!


English:
Our body needn't to get the eight essencial amino acids in the same meal. So, if during the day you eat a variety of food that gives you all the necessary amino acids, it's enough. If you eat rice, pulses, oats or tofu you'll get all the necessary proteins for your organism. I have to highlight that this myth is contributing in the destruction of many people's health. Meat has a great concentration of saturated fats that produce cholesterol (it obstructs blood circulation), which is very unhealthy. So, before you trust in some myths, learn what are you eating, and more important, why do you eat it!

No hay comentarios:

Publicar un comentario