Ètica/ Ethics

Català:
Guineus, visons, xinxilles, vaques, óssos rentadors...Tots són víctimes de la moda. De les seves pells se'n fan abrics, sabates, bosses, cinturons, guants, jaquetes, barrets i altres peces de roba.
Actualment hi ha materials sintètics que imiten els teixits com el cuir o el pelatge i no involucren crueltat. Llavors, per què comprar productes d'animals morts quan en podem tenir d'iguals sense necessitat de tanta crueltat?

Castellano:
Zorros, visones, chinchillas, vacas, mapaches...Todos son víctimas de la moda. De sus pieles se hacen abrigos, zapatos, bolsos, cinturones, guantes, chaquetas, sombreros y otras piezas de ropa. Actualmente hay materiales sintéticos que imitan los tejidos como el cuero o el pelaje y no involucran crueldad. Entonces, ¿por qué comprar productos de animales muertos cuando podemos tenerlos iguales sin necesidad de tanta crueldad?

English:
Foxes, minks, chinchillas, cows, racoons...They're all "fashion victims". From their fur and skin we make coats, shoes, handbags, belts, gloves, jackets, hats and many other clothes.
There are synthetic materials which are similar to leather and fur and are cruelty-free. Then, why buying dead animal products when there are so many other ones that don't involve cruelty?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Català:
Els animals neixen per ser lliures. Haurien de ser lliures. En canvi, alguns neixen condemnats a viure entre reixes, en una gàbia que pretén imitar el lloc on realment hauria d'estar. L'excusa dels humans explica que així es poden veure animals salvatges que normalment les persones no veurien, i fins i tot, que es pot estudiar el seu comportament. La diversió de les persones pesa més que la llibertat de milers d'animals. Arribarà el dia en què l'egoísme humà pesi menys que el bénestar dels altres?
Castellano:
Los animales nacen para ser libres. Deberían ser libres. En cambio, algunos nacen condenados a vivir entre rejas, en una jaula que pretende imitar el lugar al que realmente pertenecen. La excusa de los humanos explica que así se pueden ver animales salvages que las personas no podrían ver en estado natural, e incluso, se dice que podemos estudiar su comportamiento. La diversión de las personas pesa más que la libertad de miles de animales. ¿Llegará el día en que el egoísme humano pese menos que el bienestar de los demás?
English:
Animals are born to be free. They should be free. Instead, some are born sentenced to live in a cage that pretends to be the place where they really belong. The human excuse says that this way, people have the oportunity to see animals that they couldn't see if they were free, and even, that we can study their behaviour. People's entertainment weighs more than animals' freedom. Is ever going to be the day that human being selfishness weighs less than the others' wellness?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios:

Publicar un comentario